Nhà đất Ngô Quyền

Hiển thị tất cả 8 kết quả

650 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 48m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 290 triệu
 • Diện tích: 46m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 400 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 799 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 350 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 600 triệu
 • Diện tích: 55m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 950 triệu
 • Diện tích: 52m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT