Shop

Hiển thị 1–12 của 31 kết quả

650 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 75m2m2
 • Khu vực: Nhà đất An Dương
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 100 triệu
 • Diện tích: 22m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 780 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 48m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 210 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 48,5m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 290 triệu
 • Diện tích: 46m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 400 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 520 triệu
 • Diện tích: 28m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 399 triệu
 • Diện tích: 103m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 799 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Ngô Quyền
 • Tình trạng: HOT