Nhà đất Lê Chân

Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

nhà đất lê chân

1 tỉ 100 triệu
 • Diện tích: 22m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 780 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 210 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 48,5m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 520 triệu
 • Diện tích: 28m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 399 triệu
 • Diện tích: 103m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 190 triệu
 • Diện tích: 36,8m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 495 triệu
 • Diện tích: 44m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 39m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 399 triệu
 • Diện tích: 38m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 180 triệu
 • Diện tích: 34,3m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 320 triệu
 • Diện tích: 61,5m2m2
 • Khu vực: Nhà đất Lê Chân
 • Tình trạng: HOT